رپورتاژ

ویژگی های مختص گچ

۱-نرمی :

۱۰۰ گرم نمونه را بر روی الک با مش ۱۶ بریزید .نمونه را با کمترین فشار ممکن الک کرده و مقدار باقیمانده برروی آن را توزین و بر اساس آن نرمی را محاسبه کنید.

اگر از دستگاه لرزاننده ی الک استفاده شود بسته به نوع الک ها را بر روی هم سوار می کنیم (ازبزرگ به کوچک)هنگامی که کمتر از ۰/۵ گرم از نمونه در مدت یک دقیقه از هر الک عبور کرد زمان پایان استفاده از لرزاننده ی الک به دست می آید.

۲-گیرش :

الف) تعیین نسبت آب به گچ :روش پاشیدن :

ترازو را روشن و بشر ۲۵۰ را روی آن قرار داده و وزن آن را یادداشت کنید. این نسبت در دیوار های آماده نیز مهم می باشد . سپس ۱۰۰گرم آب را به داخل یک بشر

ml250

اضافه کرده و دقت کنید که قسمت بالایی جدار بشر مرطوب نشود.وزن ظرف حاوی آب را اندازه گیری کنید .کل زمان لازم برای انجام آزمون باید ۵+۱۲ ثانیه باشد .

ابتدا گچ را درون ظرف نمونه ریزی ریخته و با استفاده از آن گچ را به طور یکنواخت بالای سطح آب بپاشید.گچ باید فقط در بخشی از سطح آب که بدون گچ است پاشیده شود و از پاشیدن گچ در بخشی که گچ قبلی پاشیده شده است خودداری شود.عمل پاشیدن گچ را ادامه دهید تا سطح آب داخل ظرف دیده نشود.

در طول اجرای روش آزمون هر گونه گچ خشکی که بالاتر از سطح آب قرار می گیرد باید در عرض ۳ تا ۵ ثانیه اشباع شود .سپس گچ چسبیده به لبه ظرف را تمیز و وزن مجموعه را اندازه گیری کنید.

روش دیگر تعیین نسبت آب به گچ :

نسبت آب به گچ را از روش دیگری نیز می توان بدست آورد ابتدا آب مقطر را داخل یک بشر ml100

بریزید.سپس مقداری گچ را حدود ۲۰۰ گرم ) داخل ظرف نمونه ریزی ریخته و وزن دقیق آن را یادداشت کنید.)کرنومتر را روشن کرده و نمونه را به طور یکنواخت داخل آب بپاشید عمل پاشیدن را مانند روش قبل در ۵+۱۲۰ ثانیه تا جایی ادامه دهید که سطح آب داخل ظرف دیده نشود.هرگاه گچ خشکی که بالاتر از سطح آب قرار می گیرد در عرض ۳ تا ۵ ثانیه اشباع نشد و خشک باقی ماند عمل پاشیدن را متوقف نمایید . دیوار های از پیش ساخته گچی اصفهان بهترین دیوار های پیش ساخته گچ در استان اصفهان.

ب( تعیین زمان گیرش )

روش کاردک :

گچ های ساختمانی را با مقدار آبی که به روش پاشیدن تعیین شده است مخلوط کنید از لحظه ی شروع اضافه کردن گچ به آب کرنومتر را روشن کنید سپس خمیر گچ را به صورت دایره وار روی صفحه شیشه ای بریزید.

زمان گیرش اولیه ی گچ را با استفاده از یک کاردک (تیغه ی برشی ) با ضخامت ۱ میلی متر تعیین کنید .کاردک را پس از هر برش دادن تمیز و خشک کنید .گیرش اولیه زمانی بدست می آید که لبه های یک برش به هم متصل نشود و از لحظه ی پاشیدن گچ به آب اندازه گیری می شود .برای به دست آوردن گیرش نهایی بلافاصله پس از گیرش اولیه آزمون را تا جایی ادامه دهید که اگر با انگشت سبابه به قطعه دایره ای قرصی شکل فشار وارد کنید (حدود ۵ کیلوگرم ) آب زیر انگشت ظاهر نشود . این زمان نیز از لحظه ی پاشیدن گچ به آب اندازه گیری می شود و معمولا کمتر از ۳۰ دقیقه است .

باید توجه داشت که گچ سخت شده شکل پذیری خود را از دست می دهد و دیگر قابل مصرف نیست . نباید سخت شدن گچ را با خشک شدن آن اشتباه کرد .سخت شدن گچ زمانی رخ می دهد که در اثر تماس مجدد آب با آن به ملات تبدیل نشود اما خشک شدن گچ به معنی از دست دادن آب اضافی آن می باشد که با توجه به آب و هوا ممکن است از چند ساعت تا چند روز به طول بینجامد.خشک شدن گچ (گیرش نهایی ) وقتی پایان می یابد که رنگ آن کاملا سفید شده باشد.

۲۷-۲ آزمون مکانیکی

پس از آزمون گیرش وزن گچ بدست آمده در ۱۰۰ سی سی آب را ضرب در ۷ کرده و با ۷۰۰ میلی لیتر آب مخلوط کنید (جهت ساخت ملات کافی برای پر شدن قالب های گچی )بلافاصله پس از آماده شدن آزمونه خمیر گچ را در داخل سه قالب که قبلا با لایه نازکی از روغن یا گریس چرب شده است بریزید (توجه شود که گوشه ها و کناره های قالب از خمیر گچ پر شود) ابعاد قالب ۱۶۰ میلی متر *۴۰ میلی متر *۴۰ میلی متر می باشد  پس از کامل شدن گیرش خمیر اضافی را با استفاده از یک کاردک بزدایید هنگامی که خمیر گچ قالب گیری شده و به اندازه کافی سخت شد روی آن ها را علامت گذاری و سپس از قالب خارج کنید قالب ها را به مدت یک هفته در شرایط استاندارد دمای۲+۲۳

درجه سلسیوس و رطوبت نسبی ۵+۵۰ درصد  نگهداری کنید سپس آن ها را تا رسیدن به وزن ثابت در دمای ۲+۴۰ در جه سلسیوس خشک کنید . پس از خشک شدن آزمونه ها را توسط دسیکاتور تا دمای محیط سرد کنید و سپس مقاومت خمشی و فشاری آن ها را اندازه بگیرید.

۱- مقاومت خمشی :

آرمونه را روی غلتک های تکیه گاهی دستگاه قرار دهید و ازطریق غلتک بارگذاری به آزمونه بار اعمال کنید .حداکثر بار تحمل شده توسط آزمونه را برحسب نیوتن ثبت کنید .

۲- مقاومت فشاری :

مقاومت فشاری را با اعمال بار به قطعه شکسته شده آزمونه ای که از اندازه گیری مقاومت خمشی به دست آمده است تعیین کنید قطعه مورد آزمون را بین دو صفحه فولادی قرار دهید (از طرف وجوه در تماس با قالب ) به گونه ای که بخش ۴۰ میلی متر * ۴۰ میلی متر آن در تماس با صفحه باشد .حرکت آزاد صفحه بالایی از میان مرکز سطوحی که تحت فشار قرار می گیرد می گذرد آزمونه باید تحت بارگذاری قرار گیرد تا گسیختگی رخ دهد .

آزمون شیمیایی -۳-۲۷-

۱- آماده سازی نمونه

۵۰ گرم نمونه را در هاون بکوبید و با الک مش ۱۰۰ (۱۵۰ میکرون ) الک کنید نمونه ی زیر الک را به مدت دو ساعت در آون با دمای ۲+۴۰ درجه قرار دهید سپس برای خنک شدن آن را در دسیکاتور قرار دهید پس از سرد شدن آن را درون ظرف هوابندی شده جهت انجام آزمون ها قرار دهید .

دیوار گچی جعفری تولید و مونتاژ دیوار گچی در اصفهان آماده خدمت رسانی و شما همشهریان عزیز می باشد.

-۲آب آزاد

حداقل ۵۰ گرم نمونه را با دقت ۰/۱گرم وزن کرده و آن را در یک ظرف مناسب ریخته و به صورت یک لایه نازک در می آورید سپس آن را برای مدت ۲ ساعت در دمای ۲+۴۰ درجه سانتی گراد در یک آون خشک کرده و در هوای عاری از رطوبت با دسیکاتور خنک کرده ومجددا وزن کنید افت وزنی برابر است با آب آزاد و درصد آن براساس نمونه دریافتی محاسبه می شود .

آب ترکیبی -۳

۱گرم از نمونه ی تهیه شده را داخل یک کروزه ی درب دار ریخته و تادمای ۲۳۰-۲۱۵ درجه حرارت دهید تا به وزن ثابت برسد افت وزنی برابر است با مقدار آب ترکیبی

افت حرارتی-۴

۱گرم نمونه تهیه شده را داخل یک کروزه ی درب دار ریخته و تا دمای ۳۰۰-۲۸۰ درجه حرارت دهید تا به وزن ثابت برسد افت وزنی برابر است با مقدار افت حرارتی

اندازه گیری و مواد نامحلول sio2-5

گرم نمونه را داخل بشر ریخته و روی آن ۲۵۰ سی سی از محلول ۰/۵

HCI

(۱+۵)

اضافه کنید سپس آن را روی حمام بن ماری در دمای ۸۰ درجه

قرار دهید پس از خنک شدنچند قطره

HCI

به علاوه ی ۱۰ سی سی آب مقطر به آن بیفزایید و محلول را تارسیدن به نقطه ی جوش حرارت دهید سپس محلول جوشیده را صاف نمایید و روی کاغذ صافی را با آب جوش شستشو دهید محلول زیر صافی را در یک کپسول چینی بریزید و تا خنک شدن آن را حرارت دهید ماده ی خشک شده را به مدت ۱ ساعت در کوره با دمای ۱۲۰ درجه قرار دهید پس از در آوردن کپسول از کوره آن را سرد کرده و با

HCI

آن را به مقدار کافی مرطوب نمایید.سپس به آن ۵ سی سی محلول

HCI

و۲۰ سی سی آب مقطر اضافه نمایید و آن را هم بزنید تا محلول یکنواختی حاصل گرددمحلول بدست آمده را بجوشانید و با استفاده از کاغذ صافی اسلش آن را صاف کنید روی کاغذ صافی را با آب مقطر جوش شستشو دهید رسوب بدست آمده را بارسوب اولیه در یک بوته ی چینی قرار دهید و به مدت ۲۰-۱۵ دقیقه در کوره تا دمای ۱۱۰۰ درجه حرارت دهید.

SO3,MgO,CaO-6

۰/۵

گرم نمونه را در یک بشر ریخته و روی آن ۲۰ سی سی آب

مقطر و ۵ سی سی محلول

HCI

اضافه نمایید بشر را روی حمام بن ماری دردمای ۸۰ درجه قرار دهید تا خشک شود پس از خشک شدن چند قطره

HCI

به آن اضافه نموده و با کاغذ صافی باند متوسط آن را در یک بالن ۲۵۰ سی سی صاف کنید روی کاغذ صافی را با آب مقطر جوش شستشو دهید محلول داخل بالن را سرد کرده و به حجم ۲۵۰ سی سی برای اندازه گیری

CaO

سی سی برای اندازه گیری ۲۵

MgO

و۱۰۰ سی سی برای اندازه گیری

SO3

به کار می رود .

دیوار های پیش ساخته اصفهان جعفری آماده عقد قرارداد با کلیه پیمانکاران و مهندسان ساختمان می باشد.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن